Formål.

Formålet med udarbejdelsen af denne webside er, at oplyse om de farer der kan være forbundet med kloakarbejde m.m., og i den forbindelse gøre opmærksom på de sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes for at imødegå de ulykkes- og sundhedsfarer kloakarbejdere kan udsættes for.

Disse oplysninger indeholder bestemmelser og anvisninger for alle der er beskæftiget med kloakarbejde.

Farer ved kloakarbejde.

 

Kloakarbejderne behandler dagligt den samlede spildevandsudledning fra Kommunens befolkning og industriområder. Under dette arbejde kan flere farer/risici være til stede:

 

Medarbejdere, der er beskæftiget på rensningsanlæg og ved kloakarbejde i øvrigt, er til stadighed udsat for et stort indhold af bakterier. Af disse er dog kun en lille del sygdomsfremkaldende. I den forbindelse har Arbejdstilsynet udsendt en Meddelelse vedrørende vaccination af medarbejderne. Desuden bør tages forholdsregler for at hindre smittespredning.